Kryteria oceny agencji reklamowych

Kryteria oceny agencji reklamowych

Agencje reklamowe można ocenić pod względem kilku kryteriów. Oceny dokonuje się z kilku różnych powodów. Jednym z nich jest badanie skuteczności reklam tworzonych przez agencje reklamowe czy próba umiejscowienia danej agencji w statystykach dotyczących profesjonalizmu agencji. Oceny agencji dokonuje także potencjalny klient, który dokonuje wyboru w zakresie tego, która z agencji wykona materiały reklamowe dla jego firmy. Jednym z najważniejszych kryteriów na podstawie których ocenia się agencje reklamowe jest zakres usług, takie ona oferuje. Im większy jest to zakres, tym lepszą ocenę wystawia się agencji. Największe noty zdobywają agencje, które korzystają z nowoczesnych technik reklamowych, takich jak na przykład tworzenie reklamy internetowej, reklamy ambientowej czy też partyzanckiej. Kolejnym kryterium oceny jest wielkość instytucji. Im bardziej rozbudowana – zatrudniająca większą ilość pracowników agencja, tym przychylniejszą dostaje ona ocenę. Następne kryterium odnosi się do jakości reklam i wykonywania wszelkich usług oferowanych przez agencję. W tym kryterium bierze się pod uwagę port folio agencji, ale także jej ocenę wśród klientów oraz wśród konkurencyjnych agencji reklamowych. Dość ważnym kryterium jest również możliwość przyszłego rozwoju agencji i potencjał do wprowadzania unowocześnień. Liczy się także kontakt z klientem, nastawienie agencji do niego, realizacja powierzonych zadań na czas, w określonym wcześniej terminie oraz wywiązanie się ze wszystkich punktów umowy.

Komentarze zamknięte