Marketing w przedsiębiorstwie

Agencje marketingowe, które zajmują się działalnością marketingową w przedsiębiorstwach oraz firmach zwracają uwagę przede wszystkim na cztery główne obszary, na których prowadzone są ich działania. Agencje marketingowe zajmują się równocześnie tymi czterema obszarami, a całość takiego spójnego działania nazywana jest określeniem „marketing-mix”. W jego skład wchodzi między innymi stan ekonomiczny oraz technologiczny firmy, a także jej cele oraz możliwości. Dwa pozostałe obszary działania to konkurencja oraz jej działalność marketingowa i ogólna, a także warunki prawne oraz społeczne. Wszystkie te obszary bierze się pod uwagę w działalności marketingowej. Agencja marketingowa ma więc za zadanie przeanalizowanie każdego z tych obszarów, a następnie skonstruowanie odpowiedniego planu działania. Wszystkie z obszarów są jednakowo ważne i tylko spójne działanie marketingowe w zakresie każdego z nich może dać oczekiwane wyniki, czyli między innymi poprawienie wizerunku przedsiębiorstwa czy firmy, a także zachęcenie klientów do korzystania z jego usług. Z całą pewnością więc żaden z wymienionych obszarów nie może zostać przez pracowników agencji pominięty. Jeżeli do tego dojdzie kampania marketingowa może okazać się nieskuteczna Cele działań marketingowych mogą być różne i zależą od przedsiębiorcy. Agencje marketingowe często stawiają odbiorcę i konsumenta na pierwszym miejscu, co również nie jest błędem. Jednak w koncepcji marketing-mixu nie tylko konsument jest najważniejszy, ale także inne czynniki.

Komentarze zamknięte