Różne rodzaje reklam

Reklamy tworzone są w różnych celach strategicznych zależnych od firmy, która chce zareklamować swój produkt lub usługę. Zlecając agencji reklamowej wykonanie reklamy pierwszą kwestią, którą należy omówić przy tworzeniu projektu jest jej cel. Uzasadniamy go w dokumencie, który przekazujemy agencji reklamowej. Jest to tak zwany brief reklamowy. Ważne, aby znalazły się w nim wszelkie niezbędne informacje od nas dla agencji zajmującej się stworzeniem dla nas reklamy. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia agencji reklamowej, ponieważ na tej podstawie pracownicy agencji będą wiedzieli jak powinna być skonstruowana reklama. Agencje reklamowe rozróżniają takie rodzaje reklam jak na przykład reklama informacyjna, osłonowa, przypominająca czy wspierająca. Reklama informacyjna jest najczęściej tworzoną reklamą przez agencje. Jest to reklama, która ma za zadanie zaprezentowanie danego produktu i zachęcenie do jego zakupienia poprzez przedstawienie jego zalet. Taką reklamę spotyka się najczęściej w telewizji oraz w prasie czy radiu. Reklama osłonowa jest jedną z ciekawszych form reklamy, która wykonywana jest przez agencję reklamową. Jest to reklama, która prezentuje nowy produkt bardzo znanej i cenionej marki. Reklama jest tak stworzona, aby zachęcić do zakupu nowego produktu obecnych użytkowników tej marki. Reklama przypominająca jest tworzona w ten sposób, aby przypomnieć o tym, że dany produkt istnieje (na przykład kampanie Coca-Coli). Natomiast reklama wspierająca tworzona jest przez agencje w sytuacjach kryzysowych, gdy dana marka zaczyna być źle postrzegana.

Komentarze zamknięte